Новини

19.12.2011
Всеки трети работодател планира нови съкращения догодина
Investor.bg

Особено тревожна е тенденцията на закриването на работни места в България, а не толкова липсата на нови. Само през миналата година у нас за закрити 294 хиляди работни места.
Това заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев при представянето на тазгодишното изследване на камарата „2011 през погледа на бизнеса“, проведено сред 500 фирми.
През изтичащата 2011 г. се запазва тенденцията сред работодателите да намаляват броя на работните места в компаниите си. А почти всеки трети, или около 30 на сто от запитаните мениджъри, отговарят, че имат планове догодина да съкращават още служители.
Едва 8 на сто от анкетираните планират да увеличат броя на служителите във фирмите си, 17% още не са взели решение по този въпрос, други 46% не смятат да променят броя на работните места спрямо тази година, сочи още анкетата на БСК.
„Фактът, че не се разкриват нови работни места, е показателен за липсата на инвестиции. Но закриването на работни позиции означава лоша бизнес среда като цяло“, коментира Данев. Той припомни, че инвестициите за деветмесечието на 2011 г. са паднали драстично - до 1 милиард лева.
Работодателите декларират, че въпреки сериозното отражение на икономическата криза върху бизнес средата у нас, голяма част от фирмите продължават да изпитват глад за квалифицирани тесни специалисти. Анализът показва, че интересът на работодателите и през 2012 година ще бъде насочен главно към наемането на висококвалифицирана работна ръка. Според Божидар Данев на пазара на труда продължава да е налице парадокс, при който има работа за високоспециализиран труд, но няма достатъчно кадри за този вид дейност. В същото време държавата продължава да харчи пари за образователни специалности, от които няма нужда на пазара на труда.
„Има глад за тесни специалисти – за  електроинженери, строителни инженери, а от общи работници няма нужда“, каза Данев.Резултатите от анкетата на БСК сочат, че при наемането на персонал работодателите най-често установяват у работната сила липса на професионални компетенции (63%), дисциплина (58%) и креативност (42%).
По отношение на трудовите възнаграждения работодателите предвиждат да бъдат пестеливи. Едва 9% от анкетираните проявяват готовност за увеличение на заплатите в техните компании, половината от мениджърите (51%) възнамеряват да запазят нивото на заплащане, всеки пети (22%) обмисля намаление на заплатите, а 18% още не са решили.
За 53% от фирмите изминаващата година е била по-неуспешна от предходната, 70% смятат, че условията за бизнес в страната са се влошили, а 71% очакват задълбочаване на кризата през 2012 г., обобщава проучването. Освен това 73% от анкетираните оценяват антикризисните действия на управляващите като „по-скоро неуспешни“.
Според допитването на БСК икономическата криза се е отразила най-съществено върху обема на продажбите на фирмите – 70% от запитаните посочват, че продажбите им са намалели, други 17% декларират запазване на нивата от предходната година и едва в 13% от случаите има нарастване на продажбите.
Подобни са резултатите и по отношение обемите на производство – в 66% от случаите те намаляват, 26% от запитаните са запазили производствените обеми, а едва 8% от фирмите са увеличили производството си.
По отношение на инвестициите в нови мощности, продукти и човешки ресурси през 2011 г. спрямо 2010 г. 57 на сто от анкетираните отчитат спад, 32 на сто са запазили нивото от предходната година, а едва 11 на сто декларират ръст на вложенията.
През 2011 г. се запазва и тенденцията бизнесът да не разчита твърде много на европейско финансиране. Според БСК тревожен факт е, че почти 70% от запитаните не включват в плановете си работа по европроекти, като сред основните причините са: липса на ресурс за авансово финансиране на проектите (16%), тежките процедури по кандидатстване (12%), съмнения относно обективността на оценяване на проектите (10%).
И тази година оценката на бизнеса за нивото на престъпност, корупция и сива икономика в страната остава по-скоро негативна. Всеки втори участник в анкетата смята, че тези три явления са увеличили своя обхват, всеки втори-трети анкетиран пък смята, че не е настъпила промяна спрямо предходната година, а едва 10-12 на сто смятат, че има намаление спрямо 2010 г.

От: Investor.bg