Клиенти

Ние, от Profinans ekip, обслужваме фирми с разнороден предмет на дейност и различен мащаб на бизнеса. Наши клиенти работят в сферата на:

 • Селското стопанство
 • Хранително-вкусовата промишленост
 • Вътрешния и международния транспорт
 • Вътрешната и международната търговия на едро­
 • Вноса на автомобили втора употреба
 • Масовите комуникации
 • Строителството
 • Здравните услуги /Групови медицински практики/
 • Ресторантьорството
 • Търговията на дребно
 • Услугите за населението
 • Масмедиите и рекламата