Профинанс Екип ЕООД

Profinans ekip е дружество, специализирано в областта на счетоводството, данъчното облагане и осигурителните задължения. Ние работим за своите клиенти в следните направления: счетоводно обслужване, ТРЗ, данъчно представителство и защита, одиторски услуги, финансови, икономически и правни консултации.

Наши клиенти работят в сферата на:

 • Селското стопанство
 • Хранително-вкусовата промишленост
 • Вътрешния и международния транспорт
 • Вътрешната и международната търговия на едро­
 • Вноса на автомобили втора употреба
 • Масовите комуникации
 • Строителството
 • Здравните услуги /Групови медицински практики/
 • Ресторантьорството
 • Търговията на дребно
 • Услугите за населението
 • Масмедиите и рекламата