Правни услуги

­Ние, от Profinans ekip, залагаме на комплексния подход в своята дейност. В името на това работим съвместно с външни специалисти – юристи с дългогодишен опит. С тяхната професионална помощ  можем да Ви предложим юридически услуги, свързани с различни аспекти на Вашия бизнес:

  • Вписване (регистрация) в Търговски регистър на ЕООД, ООД, ЕТ, АД, Командитно дружество, Събирателно дружество; пререгистрация
  • Деклариране в Търговски регистър на промяна на основни обстоятелства, прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване
  • Събиране на вземания по изпълнителни листа
  • Казуси от търговското и административното право, съдебни дела, извънсъдебни споразумения
  • Трудово-правни спорове, съдебни дела, извънсъдебни споразумения