Годишно счетоводно приключване

­
Брой документи /фактури, месечни отчети, банкови извлечения/ Цена на годишно приключване
До 50 броя 200,00 лева
От 50 до 100 броя 250,00 лева
От 100 до 150 броя ­300,00 лева
Над 150 броя 350,00 лева


Годишното счетоводно обслужване включва следните услуги: ­

  • Сортиране на цялата счетоводна информация
  • Обработка на приходни, разходни и банкови документи
  • Изготвяне на годишен финансов отчет
  • Изготвяне на данъчна декларация
  • Подаване на необходимата информация в НАП и НСИ